Scholen

Vanaf de meeste scholen in Utrecht Oost is vervoer geregeld en bij de prijs inbegrepen. Afhankelijk van de cursuslocatie worden sommige kinderen vanaf school te voet gebracht en gaan andere met de auto, de fiets of een taxi-busje. Het vervoer per taxi-busje valt onder verantwoordelijkheid van het taxibedrijf.

Scholen waarvandaan vervoer geregeld wordt:

Cleophas (ma+do)
De Beiaard
De Wissel
Happy Kids School
Jenaplanschool OK
Jenaplanschool Poortstraat
Kathedrale Koorschool
Montessorischool Pallaesstraat
Montessorischool Schoolstraat
Nieuwe Regentesseschool
OBS de Koekoek
OBS Tuindorp
Odyssee
Openbare Dalton Basisschool Pieterskerkhof (ODBS)
Overig
Paulusschool
Paulusschool Wevelaan (ma + do)
Pijlstaart
Regenboog Regentesselaan (alleen do)
Regenboog Wevelaan (ma+do)
Vrije school
Vrije school Maliebaan

Mocht uw kind niet op een met name genoemde, bovenvermelde school zitten, dan is het nog steeds mogelijk om bij de CursusBSO het middagvullend cursusprogramma af te nemen. Belt u ons dan, dan bekijken wij de mogelijkheden voor vervoer naar de cursuslocatie.