Oudercommissie CursusBSO

Alle ouders zijn automatisch lid van de oudercommissie van de locatie waar hun kind opgevangen wordt.

Modelreglement

1. Alle ouders die een lopend contract voor opvang van hun kind hebben zijn lid van de oudercommissie van de betreffende opvanglocatie(s), met uitzondering van de personeelsleden van het betreffende kindcentrum.
2. De oudercommissie beslist bij meerderheid van stemmen
3. De oudercommissie is bevoegd de houder ook ongevraagd te adviseren
4. De oudercommissie bepaalt zelf, zonder tussenkomst of bemoeienis van de houder, haar werkwijze
5. Dit reglement kan niet gewijzigd worden dan na instemming van de oudercommissie

Klankbordgroep

Daarnaast heeft de CursusBSO een klankbordgroep om op een constructieve en creatieve manier mee te denken over de CursusBSO. Bijvoorbeeld het adviseren over de opzet en inhoud van de uitvoeringen en inloopmiddagen en het type cursus. Voor bijeenkomsten van de klankbordgroep wordt je door de CursusBSO uitgenodigd.

Je kunt het formulier op deze pagina gebruiken om contact op te nemen met andere ouders van de oudercommissie. Vergeet daarbij niet de opvanglocatie van je kind te vermelden.

Gegevens worden verder met niemand gedeeld.
De velden ‘naam’ en ‘boodschap’ zijn verplicht.