Muziek PLUS (Proberen, Luisteren, Uitvoeren, Succes)(6+)

Inhoud

muziek

Algemene Muzikale Vorming plus kennismaking met instrumenten.

Een jaarcursus muziek, waarbij er gestart wordt met algemene muzikale vorming; het opdoen van kennis rond klank, ritme, melodie, dynamiek en beweging. Zang en dans maken een groot onderdeel uit van deze lessen, als ook kleine instrumenten. In het tweede halfjaar wordt er kennis gemaakt met andere en ook grotere instrumenten, waarbij gebruik gemaakt wordt van gastdocenten.

Het eerste halfjaar wordt er gestart met Algemene Muzikale Vorming en kleine instrumenten. Er zal aandacht zijn voor de algemene muzikale ontwikkeling door middel van het zingen van liedjes, aandacht voor noten, spelen op orff-instrumenten en door te luisteren naar en bewegen op muziek. De muzikale ‘schijf van vijf’, bestaande uit de elementen - klank, ritme, melodie, dynamiek en beweging - is hierbij van groot belang.

muziek

In het 2e halfjaar worden er ook verschillende wat grotere instrumenten behandeld, o.a. gitaar, piano, blokfluit, viool, cello en percussie. Allerlei interessante feiten over het instrument zullen aan bod komen en de kinderen krijgen ook de kans er zelf op te spelen. Bij deze lessen wordt gebruik gemaakt van een aantal gastdocenten.

Ook bij deze cursus wordt toegewerkt naar een spetterende muzikale einduitvoering waarin zoveel mogelijk van alles dat tijdens de lessen is behandeld terugkomt. Bij de voorstelling wordt gewerkt met input van de kinderen zelf, zodat het echt hun eigen voorstelling wordt!

Bekijk voor een korte impressie dit of dit filmpje

Duur cursus

Deze cursus duurt in principe een jaar, maar is ook per half jaar te volgen. Elk semester wordt afgesloten met een aparte voorstelling.

December 2015

Dit is een impressie van deze cursus, gemaakt december 2015, door kinderen van de cursussen Film en Kidsradio.

Docent

Meer informatie over de docent, Raisa Verboom, van deze cursus kunt u vinden op de docentenpagina.

Locatie

Deze cursus vindt plaats in Zimihc of Parnassos. Een uitgebreide beschrijving vindt u onder locaties.

Kosten

Kijk hier voor de kosten.