Kunstbende 2D

Inhoud

We gaan naar kunst kijken en vooral zelf kunst maken. We laten ons inspireren door diverse kunstenaars van over de hele wereld. Hierdoor gaan we ontdekken wat voor een kunstenaar jij bent. Ben je bijvoorbeeld een activist, expressionist of draait het jou om de schoonheid? Je leert verschillende materialen en technieken kennen om zo vorm te geven aan jouw eigen wereld. Sluit je nu aan bij onze Kunstbende!

Bij deze cursus ligt de nadruk vooral op 2 Dimensionale kunst, zoals tekeningen, schilderijen, linodrukken, etsen, collages, enz.

Hoe ziet een les eruit

In het museum (max 15 min). Aan de hand van een thema gaan we naar verschillende kunstwerken kijken. We gebruiken hiervoor kijk-technieken van het MoMA en worden zo ook echte kunstkenners! Samen praten we over de kunstwerken en wat we ervan vinden. We leren onze eigen mening vormen en uiten.

Bende maken (45 - 60 min). De materialen komen op tafel en we gaan aan de slag! We leren op spelende manier nieuwe materialen en technieken kennen. Hiermee brengen we onze eigen ideeë>n tot werkelijkheid. Het eindresultaat staat niet centraal, maar vooral het maak proces.

De Curator (max 15 min). Na het opruimen, sluiten we samen af. We bedenken waarmee we de volgende les willen en hoe we ons werk/proces kunnen presenteren voor publiek. We delen met elkaar wat we hebben geleerd en geven complimenten. Doordat we elkaar iedere week terug zien bouwen we samen een band op, 'een bende'. We helpen elkaar maken, kijken en ervaren. Kunst gebruiken we als middel om onszelf en de wereld om ons heen beter te begrijpen, en hier expressie aan te geven.

Doel van deze cursus:

  • Zelfkennis opdoen: wie ben ik, wat voel ik, wat wil ik, wat vind ik, etc.
  • Diverse kunstenaars leren kennen en dit als inspiratie inzetten voor ons eigen werk.
  • Onze eigen unieke stijl en/of idee&ulmen ontwikkelen.
  • Samen praten, kijken en reflecteren op kunst. Verder denken dan mooi en lelijk.
  • Elkaar aanmoedigen door complimenten en positieve feedback.
  • Focus op het proces, in plaats van het eindresultaat. Alles wat je maakt mag er zijn!

Docent

Meer informatie over de docent, Marijn van Wilsum, kunt u vinden op de docentenpagina.

Locatie

Na de planning wordt de locatie voor deze cursus bekendgemaakt. Een uitgebreide beschrijving van alle locaties, vindt u onder locaties.

Kosten

Kijk hier voor de kosten.

Materiaal(kosten)

Voor deze cursus brengen wij maximaal € 1,50 per keer aan kosten voor materiaal in rekening.