Cursus voor de "jongsten" (4&5)

Inhoud

4-5-jarigen

In deze cursus komen de kinderen van 4 en 5 jaar in aanraking met de volgende "kunst"vormen: muziek, bewegen en creatief beeldend op basis van de meervoudige intelligentie theorie van Gardner.

Het programma is afwisselend en gericht op het aanspreken van de fantasie en de creativiteit van het kind. Het is de bedoeling dat de kinderen zich losser leren bewegen en zich durven te laten gaan, waardoor ze vrijer in het leven komen te staan. Ze ontdekken wat ze leuk vinden en krijgen zo al vroeg de kans om hun creativiteit te ontwikkelen.

Tijdens de opvang krijgen de kinderen elke middag ongeveer 45 minuten cursus die is opgebouwd rond één thema, bijvoorbeeld reizen, jungle, onderwaterwereld of groei en bloei. Aan de hand van dit thema doen de kinderen beweegspelletjes, maken ze muziek en knutselwerken. Dit komt na 20 weken allemaal samen in een optreden voor de ouders aan het eind van elke periode.

Doordat de groep uit maximaal 10 kinderen bestaat, is er voldoende aandacht voor elk kind. Gekwalificeerde docenten, die vaak al jaren bij de CursusBSO werken, zorgen voor een gevarieerd programma en een veilige sfeer. Ontspanning en plezier staan voorop.

Bekijk voor een korte impressie dit of dit filmpje

Docent

Er zijn verschillende docenten die deze cursus geven voor de CursusBSO. Afhankelijk van hun opleiding en persoonlijke voorkeur kunnen de accenten elke periode iets anders liggen. Kijk voor meer informatie over de docenten op de docentenpagina.

Locatie

De cursus wordt gegeven bij Zimihc. Hier is een speciale ruimte voor deze leeftijdsgroep ingericht. Een uitgebreide beschrijving vindt u onder locaties.

Kosten

Kijk hier voor de kosten.